1
Na spotkaniu Rady Lokalnej w Helsinkach 10-11 grudnia 1999 r. szefowie państw i poziomów Unii Europejskiej obraliśmy Cel operacyjny (Headline Goal) dotyczący prowadzenia wspólnych zdolności wojskowych. Ponieważ cele bardziej dokładne są zawsze bardziej dokładne, często zmienia się właściwą operacjonalizację - obecne jest przesłanie celom charakteru czynnościowego - detalizacją. Jeste