1
Postanowiłem nazbierać garstkę interesujących informacji i przykładów obróbki ów rośliny i jej wykorzystywania w przemyśle zaczynając od najdawniejszych okresów, a skończywszy na współczesności.Wiele tysiącleci temu gatunek ludzki poszukiwał w naturze najbardziej użytecznych materiałów do produkcji ubrań, schronień, czy narzędzi