1
Z gwarancją wszystek z Was wie, czym zupełnie są potocznie zwane „pajączki”. Nierzadko brali z wiarą okazję zobaczyć czerwone siateczki na stopach, które naszym profilem przypominają pajęczynę. To dokładnie nic szczególnego, jak popękane naczynka krwionośne. Wyróżniamy dwa sposoby takiego schorzenia. Pierwsze z nich, czyli pajączki śródskórne, fachowo przekazywan
What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments