1
Op een startpagina website zijn de dochterpagina’s vaak ingedeeld naar onderwerp. U kunt rubrieken gebruiken om het thema verder op te splitsen in deelthema’s. Een pagina over sport kan weer worden opgedeeld in verschillende soorten sport.