1
در ادامه لیست رشته های ارایه شده مقطع فوق لیسانس یکی از معتبرترین دانشگاه نروژ اعلام گردیده است. شرکتهای زیادی در زمینه بیمه در انگلستان فعالیت دارند. پس میشه غرور ملی، وضعیت سیاسی و اقتصادی رو از عوامل موثر بر خروج مهاجران از کشور دانست. اين دوره متعلق به دانش آموزاني است که علاقه مند به ادامه تحصيلات در سطح عالي هستند دانش آموزان اين مقطع خود به 5 گروه تقسيم مي شوند.بسیاری از اتباع خار