1
عزیزان علاقه مند به مهاجرت به خاک کشورهای اروپایی باید توجه داشته باشند همانطور که قبلا بیان گردیده است اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه های کشور مورد نظر یکی از معقول ترین طرق عزیمت به این کشورها می باشد. این نوع محلهای زندگی بوسیله سازمانهای خیریه اداره میشوند. مرتبط کردن برنامه های دیگر استانی وفدرال به منظور خدمات حل و فصل. بنا به اعلام دولت ترکیه، این کشور در حال حاضر به تنهایی میزبان بیش از نی