1
مهاجرت به کانادا به اندازه خود کشور کانادا قدمت دارد. در صورتی که قصد مهاجرت به اروپا را دارید ، می توانید از خدمات دیگر ما همچون مهاجرت از طریق سرمایه گذاری و یا مهاجرت از طریق ثبت شرکت استفاده نمایید. به علاوه براي مهاجرت بايد شرايط لازم را داشته باشند همچون سلامتي كامل و عدم سوءپيشينه در كشورهايي كه زندگي كرده اند در ten سال گذشته.یک کشتی حامل پناهندگان عمدتا سوری و افغان و تعدادی ایر
What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments