1
با تصویب قانون جدید پناهندگی اتحادیه اروپا به نظر می رسد که تسهیلات تازه‌ای برای پناهجویان در نظر گرفته شده است. به نقل از خبرگزاری اسوشیتدپرس، صدر اعظم دنمارک گفته است که این طرح "تاثیر بازدارندۀ بزرگ خواهد داشت". تمرکز این سمینار بر خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان منبع اصلی مهاجرت‌های اخیر به اروپا است. اگر شما به عنوان یک پناهنده مورد تایید، شما یک معاینه پزشکی، آشنایی با فرهنگ، با کمک برنا