1
کشور پادشاهی دانمارک شامل دانمارک ، جزایر فارائو( شامل 18 جزیره) و گرینلند ( بزرگترین جزیره جهان ) بوده و در شمال غرب قاره اروپا واقع شده است. انگلستان دارای آب و هوای معتدل مدیترانه ای است. حال آن که فعالیت بیشتر در مورد تدریس، تنها به افزایش فشار کار به‌خاطر انجام امتحانات بیشتر و بالارفتن شمار دانشجویان، می‌انجامد. مدیران به خوبی کارمندان را حمایت می‌کنند‌ و فرصت‌های کاری زیادی پیش روی مهاجر