1
ديروز در ترمينال تفليس دو زن گرجي با چند كودك را ديدم كه بليط آنتاليا در دست دارند و در مقابل اتوبوس آنتاليا ايستاده اند. ترکیه تعهد کرده است که تمام تلاش خود را به کار ببندد که مسیر جدیدی برای گذشتن از این کشور و رسیدن به اروپا درست نشود. به دليل ضمانت کارفرما، رضايت وي از شرايط شما کافي است و نيازي به IELTS يا نمره خاصي نمي باشد. سه مرد از سیرالئون، سنگال و اوگاندا به دلیل هم‌جنس‌گرا بودن خود