1
nerwica lękowaStany lękowe i stres - jak je pokonać jak i również być szczęśliwym człowiekiem? Rozumiem, nie pocieszyłam Was, bo zaczynając czytać ten napis, spodziewaliście się zapewne klarownej i prostej odpowiedzi w pytanie: jak odróżnić zawał od nerwicy? Tymczasem moja osoba takiej odpowiedzi dać nie zaakceptować mogę, bo każdy istota ludzka j
What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments